Analys & strategi inom SEO

Sökmotoroptimering

Analys & Strategi

När vi arbetar med SEO ser vi alltid till att utföra ett grundligt förarbete vilket banar väg för resten av processen. Förarbetet går ut på att granska och analysera er webbplats för att bilda en helhetsbild av era förutsättningar med SEO. Att förstå hur era förutsättningar ser ut för SEO är viktigt för oss att veta eftersom vi då kan se om era mål är realistiska att uppnå. Finner vi eventuella hinder av större grad under en granskning utför vi en analys av situationen för att säkerställa att hindret inte påverkar vårt arbete med att nå önskade resultat i ett senare skede.

Utifrån den givna informationen och datan gör vi en fullständig granskning av er webbplats. Därefter kan vi utforma en skräddarsydd strategi som möjliggör ett långsiktigt arbete med SEO. Det är utifrån denna strategi vi arbetar och strävar efter att uppnå de överenskommande målen. I samband med denna granskning utför vi också en sökordsanalys som visar relevanta sökord för er verksamhet att fokusera på när vi optimerar innehållet på webbplatsen.

Vårt förarbete med granskning och analys innefattar teknisk SEO, on page och off page SEO.

Analys - teknisk SEO

Att göra en teknisk bakgrundscheck av en webbplats är det första vi gör i vår granskning och vi inleder med att kontrollera status gällande indexering & crawl ability. Med det menar vi ifall webbplatsen är synlig för Googles sökrobotar vars jobb är att indexera webbplatser på nätet. Skulle det uppstå problem med att dessa sökrobotar inte kan indexera sidor på en webbplats resulterar det i att dessa sidor inte har möjlighet att synas i sökresultatet och därmed går du miste om potentiell organisk trafik. 

Nästa steg blir att granska alla de tekniska delar som påverkar själva rankingen i sökresultatet. Exempel på dessa rankingfaktorer kan vara responsivitet, snabbhet, säkerhet, kodningsfel och meta tags. Allt detta behandlas när vi inleder arbetet med teknisk SEO.

Tech SEO

Analys - on page SEO

När vi har fått en djupare insyn i den tekniska delen av SEO är det dags att börja granska det som faktiskt syns på webbplatsen. Vi börjar med att göra en inventering av URLs, därefter samlar vi all den nödvändiga data vi behöver för att kunna identifiera lågt presterande sidor. När vi identifierat och analyserat sidor som presterar lågt skapar vi oss en djupare förståelse av vad som kan vara orsaken till problemet, vilket banar väg för vårt arbete med optimering av on page SEO.

On Page SEO

Analys - off page SEO

Den sista delen i vår granskning handlar om att analysera webbplatsens backlinkprofil. Med detta menas att man skapar en bild av hur de inkommande externa länkarna ser ut och hur de påverkar en webbplats och dess SEO. Det finns två anledningar till detta, den ena är att få en total överblick av alla backlinks som finns till varje enskild sida och på så sätt kunna avgöra om det finns skadliga länkar som eventuellt kan ge en negativ påverkan och straffas av Google. Den andra är att backlinkprofilen också ger oss är en bra grund för det kommande arbetet med off page SEO vilket vi anser vara en av de viktigaste delarna med SEO.  

Analys av off page SEO

Vill du förbättra din digitala situation och lönsamhet?
Tveka inte på att höra av dig till oss för att hitta en skräddarsydd lösning.