sökordsanalys

DigitalHappn

Sökordsanalys för bättre SEO

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är ett av de första stegen i arbetet med SEO och ger en överblick av sökord eller fraser som kan vara relevant för en verksamhet och dess webbplats . Dessa sökord implementeras sedan i skapandet av innehåll för att öka den organiska trafiken. Dessutom bör slutresultatet skapa en djupare förståelse av målgruppen och deras beteende på webbplatsen. 

Varför är en sökordsanalys viktig?

Att göra en grundligt utförd sökordsanalys är en viktig del i att förstå vad en kund faktiskt söker på, alltså vilka sökord man använder sig av. Har man inte denna förståelse är risken stor att man går miste om potentiella kunder. 

Det största misstaget många företag gör är att man enbart tar fram sin lista på sökord baserat på vad de själva anser vara relevant inom olika ämnen. Alltså kan de använda ord om sina produkter eller tjänster som inte alls stämmer överens med kundernas ordval. 

När de sedan undersöker hur väl deras sökord presterar, visar det sig att söktrafiken finns för helt andra ord istället för deras egna. En sådan egen lista bör endast fungera som ett komplement till sökordsanalysen.

Vad bör man göra inför en sökordsanalys?

Innan man börjar arbeta med en sökordsanalys behöver man fastställa vad företaget faktiskt sysslar med. Här kan man skapa en övergripande lista om ett företags produkter eller tjänster exempelvis. 

Det är utefter denna lista vi analyserar och hittar de specifika sökorden som besökare använder sig av för att söka efter relevant innehåll. Detta måste alltid ske innan sökordsanalysen för att hitta rätt sökord med hög relevans och befintlig trafik. 

sökord

Hur utför vi på DigitalHappn en sökordsanalys?

När vi arbetar med en sökordsanalys ser vi till att sammanställa en lista med mycket tanke bakom. En lista med enbart massa ord nedskrivna är inget vi kan använda oss av i det fortsatta arbetet med SEO. De delar vi inkluderar i vår sökordsanalys är:

  • Konkurrentanalys
  • Sökintention
  • Sökvolym
  • Konkurrens & svårighetsgrad
  • LSI-sökord

Konkurrentanalys

Att analysera konkurrenter och förstå vilka sökord de rankar för är fördelaktigt av många anledningar. Konkurrenterna kan ranka för samma sökord som än själv och då bör man arbeta för att skapa ett bättre innehåll och på så sätt förbättra rankingen gentemot dem. 

Man kan genom en konkurrentanalys skapa sig en övergripande förståelse om vilka sökord som är relevanta för den specifika marknaden. Utöver detta kan man genom att analysera konkurrenterna, hitta sökord som de inte rankar för. Detta bör man se som en möjlighet att vinna marknadsandelar inom viktiga och relevanta områden som de faktiskt går miste om. 

Sökintention

Det är viktigt att förstå vilken intention en användare har med sin sökning, detta kallas för sökintention eller engelskans search intent. Att förstå detta ger oss information om vad en användare förväntar sig för resultat med en sökning på Google.

Sättet man utformar arbetet kring sökord på en enskild sida skiljer sig nämligen åt beroende på användarens intention med sökningen. Exempel på sådan sökintention kan vara att man söker efter information om ett visst ämne eller att man vill genomföra ett köp. 

Att då kunna matcha sidans innehåll med vad besökaren faktiskt vill se är otroligt viktigt för att det ska leda till en konvertering eller liknande.

Sökvolym

När man ska bestämma sig för vilka sökord som man ska använda sig av är det fördelaktigt att ha en uppfattning av hur stor sökvolymen är för det utvalda ordet. Varje sökords sökvolym är en indikation på hur stor efterfrågan det är på att få information om just det ordet. Men antalet sökningar per månad kan såklart variera kraftigt. 

Det som påverkar sökvolymen mest är hur stor branchen eller nischen är. En stor bransch som datortillverkning exempelvis, kommer såklart ha fler sökningar på Google varje månad jämfört med en mindre nisch. Men det behöver inte alltid betyda att det är svårare att konkurrera om högre ranking för det sökordet med hög volym. 

sökvolym

Konkurrens & svårighetsgrad

Oavsett om sökvolymen är hög eller låg så kommer det alltid att finnas en viss konkurrens för ett sökord. Det är alltid viktigt att samla information om hur svårt det kommer bli att ranka högt upp i sökresultatet. Det som främst avgör svårighetsgraden för ett sökord är hur många andra som också rankar, deras backlinks och hur specifikt ordet är. 

Med den information kan man sedan ta beslut om vad som är ett rimligt sökord att satsa på. Sökord med hög konkurrens kan vara ett långsiktigt mål att konkurrera på medan de lägre ansatta orden har en högre sannolikhet för ranking kortsiktigt. Här kan man också använda sig av long tail keywords som en strategi. 

LSI-sökord

LSI-sökord, ”Latent Semantic index”, är ord och fraser som enligt google anses vara relaterade till ett ämne. Om man pratar om sängar kan LSI-sökorden bestå av täcke, kuddar, sovrum, lakan och så vidare. 

Dessa ord används för att stötta och skapa relevans för det ord man vill ranka för. Alla som arbetar med SEO och skapande av innehåll vet att relevans är oerhört viktigt, därför är användandet av LSI kraftfullt.

Efter sökordsanalysen

Efter att man gjort en fullständig sökordsanalys gäller det att skapa en strategi för varje sökord. Med strategi menar vi vilken plan man har för användandet av sökorden. Här ska man fastställa inom vilket tidsperspektiv man anser det vara rimligt att konkurrera om de högre rankerna. 

För de svårare sökorden är det naturligt att arbeta i ett långsiktigt perspektiv för att ha en chans att konkurrera och kan ta allt från 6 månader, upp till ett år innan man börjar se resultat. Sökord med lägre konkurrens kan istället vara sannolikt att ranka för i ett kortsiktigt perspektiv. 

Prioritet

Sökordsanalysen kommer resultera i en stor mängd potentiella ord man vill ranka för. Därför är det viktigt att kunna prioritera och sortera ut de viktigaste orden och inleda arbetet med dem. Eftersom ett arbete med SEO måste fortsätta kontinuerligt framöver kommer man till slut att använda sig av de flesta sökorden i analysen som man anser vara relevanta för webbplatsen. 

Öka din digitala närvaro med DigitalHappn

Behöver du hjälp med att utföra en sökordsanalys och öka synligheten på Google?
Tveka inte på att hör av dig till oss på DigitalHappn! Ring oss på 073 – 075 77 33 eller skicka iväg ett mejl till info@digitalhappn.se.

Vanliga frågor om sökordsanalys

Vad är en sökordsanalys?

Med en bra sökordsanalys hittar man relevanta sökord och fraser anpassade efter en verksamhet och dess webbplats. Dessa sökord driver relevant trafik till webbplatsen genom ett sökmotoroptimerat innehåll. 

Behöver man alltid utföra en sökordsanalys?

Ja, en sökordsanalys är grunden i ett arbete med SEO och skapar förutsättningar för att ranka för specifika sökord. Vill man driva organisk trafik till sin webbplats bör man utföra en sökordsanalys för att sedan ha det som underlag för det kommande arbetet med sitt innehåll. 

Vad ingår i en sökordsanalys?

Vad som ingår i en sökordsanalys kommer alltid variera beroende på vem som utför den. För att en sökordsanalys ska ge en stabil grund anser vi att följande faktorer bör ingå:

  • Konkurrentanalys
  • Sökintention
  • Sökvolym
  • Svårighetsgrad
  • LSI-sökord

Ta del av vår kostnadsfria
SEO-analys av din hemsida