sökord på Google

DigitalHappn

Vad är ett sökord?

Inte bara ett sökord

Sökord, nyckelord eller ibland engelskans keyword, är avgörande byggstenar för att synas på digitala plattformar. Sökord som vi alltid refererar till är precis som det låter, ett ord som någon kan tänkas söka på i Googles sökmotor. Men det är inte enbart enstaka ord som används för att söka information på nätet idag. 

Sökrobotarnas algoritm har utvecklats till den grad att de, utöver sökord, också kan identifiera sökordsfraser. Det bidrar till ett utvecklat sökbeteende hos användarna som nu använder längre sökningar, fraser eller hela meningar för att hitta information. Att ställa en fråga till Google är idag den vanligaste sökningsfrasen.

Google sökresultat

Inled alltid ett arbete inom SEO med en sökordsanalys

Ett arbete med sökmotoroptimering (SEO) inleds alltid med olika analyser för att skapa sig en djupare förståelse inom olika ämnen. När det kommer till sökord börjar man alltid med att utföra en sökordsanalys. Den analysen genererar då i en lista med olika ord och fraser som är relevanta för målgrupp och besökare av webbplatsen. 

Nu kan man med hjälp av listan inleda arbetet med att optimera innehållet på sidan. Det gäller att implementera orden eller fraserna på ett strategiskt sätt så att sökrobotarna kan koppla ihop innehållet med vad användaren sökte på.

Hur placerar man då sökorden strategiskt?

Googles sökrobotar försöker alltid lyfta fram det bästa och mest relevanta innehållet högt upp i sökresultatet. Att då kunna placera sökorden strategiskt rätt är därför ytterst viktigt. Vi har gjort en lista över bra placeringar av sökord och sökfraser på en sida:

  • H1 (Rubriken)
  • Underrubriker
  • Listor
  • Brödtext
  • Länkar
  • Highlightade ord
  • Alt-texter till bilder

Vad är ett long-tail keyword?

Om man någon gång arbetat med sökord inom SEO har man förmodligen stött på begreppet long-tail. Man brukar beskriva long-tail keywords som mer specifika sökordsfraser snarare än enskilda sökord som rör ett brett ämne. Det som gör dessa sökfraser spännande är att det finns en betydligt större chans att ranka en sida högt upp i sökresultatet. Anledningen till detta är att det finns mindre konkurrens, alltså att färre sidor har ett optimerat innehåll för just denna sökfras. 

Ett exempel på detta kan vara sökordet “Lättlästa böcker”. Eftersom det finns flertalet erfarna och erkända författare och utgivare som har ett innehåll optimerat för just detta är konkurrensen hög. Om man då precis publicerat sin webbplats och är ny i branschen är det omöjligt att ranka för denna sökningen eftersom man konkurrera med dem allra största.

Man bör istället rikta in sig på att optimera för en specifik nisch i bokbranschen, alltså att man riktar in sig mot en specifik grupp människor. Exempel på ett long-tail keyword att använda sig av här är “Lättlästa böcker för engelsktalande barn”. Genom att skriva relevant och kvalitativt innehåll om denna specifika sökfras har man stor chans att ranka högt.

Long Tail Keywords

Ha användaren i åtanke

När man använder sina sökord och optimerar innehållet bör man alltid ha användaren i åtanke. Det kan handla om allt från relevans till ordval. Försök att tänka utifrån och in, målgruppen använder sig kanske av olika ord för att beskriva något vilket gör att man behöver vara flexibel i formuleringen. Det krävs alltså att man utgår från det faktiska beteendet och hur det ser ut. 

Att använda sig av sökord och fraser är, som vi tidigare redogjort för, en viktig del vid optimeringen av innehållet på en sida. Men att bara trycka in ord i tron om att Google uppskattar det är fel och blir ofta oläsligt för användarna. 

Man bör alltid använda sig av ett primärt sökord för varje sida vilket blir det man vill synas för. Därefter använder man sig av sekundära sökord som fungerar i stöttande syfte för att förklara och framhäva det primära.

Hur följer man upp sina sökord kostnadsfritt?

Att följa upp och analysera hur sökorden och sökfraserna presterar är viktigt eftersom man ofta hittar sidor där man ser möjlighet till förbättring. De finns mängder med olika verktyg och program för att göra detta men många utav dem kostar pengar. 

Google har ett eget verktyg som är helt gratis för användning, nämligen Google Search Console (GSC). Med GSC kan man analysera sökordens sidor baserat på genomsnittliga positioner i sökresultatet, olika intryck och Click Through Rate etc.

Öka din digitala närvaro med DigitalHappn

Behöver du hjälp med att identifiera rätt sökord och öka synligheten på Google? Tveka inte på att höra av dig till oss på DigitalHappn! Ring oss på 073 – 075 77 33 eller skicka iväg ett mejl till info@digitalhappn.se.

Ta del av vår kostnadsfria
SEO-analys av din hemsida