Integritetspolicy

Integritet

Vi på DigitalHappn värnar alltid om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss vilket är anledningen till upprättandet av den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och klargör hur vi arbetar för att bibehålla din integritet. Policyn beskriver lagringen av dina personuppgifter, vad de används till och dina rättigheter.

Cookies

DigitalHappn använder sig av Cookies för att ge användaren en så bra upplevelse som möjligt. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. Vi använder oss av cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt som möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. nästa gång du besöker webbplatsen anpassar cookies den information som visas. 

Vilka bär ansvaret för behandling av dina personuppgifter?

DigitalHappn Handelsbolag, org nr 969796-3537, är personuppgiftsansvariga för de insamlade personuppgifterna. 

Address: Ekholmsvägen 82 c, 589 25, Linköping.

E-post: info@digitalhappn.se

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi tar del av dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss via e-post, telefon och skickade formulär. Vi har även möjlighet till att hämta information från offentliga register. Skulle detta av någon anledning vara nödvändigt inväntar vi alltid ditt samtycke innan vi behandlar uppgifterna. 

Lagring av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig och strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar endast de uppgifterna som är mest nödvändigt för att nå ändamålet och fullgöra förpliktelser enligt lag och avtal. Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss men aldrig längre än nödvändigt för att nå ändamålet. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag av den information vi har registrerade om dig och du kan även begära en ändring eller korrigering av uppgifterna. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och därmed begära en radering av dina personuppgifter.