Webbutveckling

Ny hemsida till helhetsleverantör av LED-teknik

Introduktion

I Juli 2022 lanserade vi BlueBob AB:s helt nya hemsida: https://bluebob.se. Målet med webbplatsen var primärt att potentiella kunder ska få en korrekt bild av företaget och alla de värderingar som finns. Därför lades mycket fokus på att presentera produkterna, men framförallt på tidigare kundcase för att visualisera den expertis och erfarenhet som BlueBob besitter. 

Nedan kan du läsa vilka BlueBob AB är, hur vi utformade en skräddarsydd strategi för deras situation och vilket resultat det har genererat fram tills idag.

BlueBob AB

BlueBob AB är en helhetsleverantör inom LED-teknik för alla typer av event och evenemang, stora som små. Med sitt säte i Linköping levererar de LED-teknik främst i Sverige, men också i andra delar av Europa. Tack vare deras täta kontakt med stora samarbetspartners inom branschen erbjuds leverans av helhetslösningar med ljud- och ljusteknik oavsett storlek och miljö. Detta gör att kunden kan känna sig trygg med att de hjälper till hela vägen från idé till fullskaligt evenemang.

Med den mångåriga erfarenheten och högklassiga kundservicen är BlueBob det självklara valet av paketerade helhetslösningar inom LED-teknik.

Skräddarsydd strategi

Efter flertalet möten och bollande av idéer kom vi fram till en skräddarsydd strategi med ett huvudfokus för att möta BlueBobs vision och målsättning. Strategin gick ut på att webbplatsen ska fungera som en plattform där potentiella kunder ska kunna få en övergripande bild av företaget och den kompetens som finns. Här blev en viktig del att visualisera tidigare arbeten för få en övergripande bild av typen jobb som utförs. 

Inkluderad i strategin är ett framtidstänk om att verksamheten ska växa och utöka sina arbetsområden. Webbplatsen är därför utformad på så vis att det på ett optimalt sätt går att vidareutveckla det befintliga i samband med BlueBobs utveckling. 

Vi uppdaterar webbplatsens resultat löpand

Webbplatsen lanserades i Juli 2022 och vi uppdaterar därför resultatet löpande tillsammans med eventuell förändringar.