Webbutveckling, Sökmotoroptimering

Ny och modern hemsida med ett långsiktigt SEO-arbete

Introduktion

Resultat efter 7 månader

  • Ökning i antal sökord: 554%
  • Ökning i impressions: 449%
  • Ökning i trafikvärde 535%

Under våren 2021 inledde DigitalHappn ett arbete med husleverantören Mantorp Hus för att uppdatera och modernisera sin webbplats från grunden, vilket sedan lanserades under juni månad. Fyra månader efter lanseringen startades även deras resa inom sökmotoroptimering.

Deras målsättning var att öka sin digitala närvaro, öka sin organiska trafik till sin nylanserade webbplats och med det öka sina konverteringar.

Nedan kan du läsa vilka Mantorp Hus är, hur vi utformade en skräddarsydd strategi för deras situation och vilket resultat det har genererat fram tills idag.

Mantorp Hus

Mantorp Hus är en mindre husleverantör med sitt huvudkontor lokaliserat i Linköping, Östergötland och erbjuder helhetslösningar av moderna och stilrena lösvirkeshus. Samtliga av deras utbud av husmodeller är unika för att kunna möta kunders olika behov och önskemål. Hos Mantorp Hus har du även möjlighet att rita ditt eget hus med deras arkitekt för att få din egen prägel på huset.

Skräddarsydd strategi

Efter en granskning av Mantorp Hus dåvarande marknadssituation och i kombination med deras vision och målsättning, kunde vi identifiera ett flertal huvudområden att fokusera på. En SEO strategi med ett lokalt fokus blev utgångspunkten tillsammans med att optimera den tekniska delen av SEO. Huvudfokuset blev sedan ett arbete med att optimera det dåvarande innehållet och i nästkommande steg skapa nytt innehåll till hemsidan.

Teknisk SEO

För att ha möjlighet att hamna i Googles sökresultat krävs det att en undersida behöver kunna bli indexerad av Googles sökrobotar. Därav låg vårt första fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för detta genom att optimera den tekniska SEO, vilket har gett resultatet att samtliga sidor av värde idag är indexerade.

I samband med detta genomfördes sökordsanalyser för att identifiera ämnen och sökord som var högt relevanta för Mantorp Hus och deras verksamhet i en redan konkurrenskraftig bransch. 

Content - optimering & skapande av nytt innehåll

Genom de utförda sökordsanalyserna kunde vi identifiera en större mängd sökord som var högt relevanta för Mantorp Hus och dess verksamhet, samt realistiska att ha möjlighet att ranka för i en bransch med många stora aktörer. Vi kunde då optimera hemsidans dåvarande innehåll så det möte vad användare faktiskt efterfrågade utifrån den information analysen gav, samtidigt som det gick i linje med Mantorp Hus.

Utifrån samma sökordsanalyser kunde vi fortsätta att skapa nytt och relevant innehåll för att ha möjlighet att få fler sidor med sökord att ranka och med det driva mer organisk trafik till webbplatsen.

Intern länkstrategi

Google gillar innehåll som är både relevant och värdefullt för användare, varför då inte stärka innehållet med en intern länkstrategi globalt på hemsidan?

Det var precis vad vi gjorde. Att arbeta med en intern länkstrategi stärker användarvänligheten för besökare, ökar relevansen mellan undersidor och stärker värdet av innehållet på de undersidor som de interna länkarna riktas mot.

Resultat efter 7 månader

Genom fokusering på uppdatering och skapande av SEO-optimerat innehåll har vi lyckats få bättre resultat än väntat. Detta då man befinner sig i en bransch med stenhård konkurrens gällande SEO, samt att webbplatsen vid uppstart av arbetet med SEO mer eller mindre var brand new.

Under en 7 månaders period har de organiska sökorden ökat från totalt 54 sökord med inga placeringar i topp 10 av Googles sökresultat, till totalt 298 sökord där 24 av dessa är placerade i topp 10, varav 7 av dessa sökord är placerade i topp 3 i Googles sökresultat.

  • Ökning i antal sökord: 554%
  • Ökning i impressions: 449%
  • Ökning i trafikvärde 535%

Vill du förbättra din digitala situation och lönsamhet?
Tveka inte på att höra av dig till oss för att hitta en skräddarsydd lösning.