On page & off page SEO

Sökmotoroptimering

On page & off page SEO

När det kommer till SEO fungerar on page & off page tillsammans för att optimera en webbplats för ökad ranking i Googles sökresultat. Dessa två tillvägagångssätt kompletterar varandra i arbetet trots att själva processen skiljer sig mycket. För att förenkla skillnaden mellan on page och off page kan man beskriva att on page innebär optimering av innehållet på en webbplats. Medan off page innebär att man genomför strategier som riktar extern kraft mot en webbplats som till större del idag handlar om länkkraft. 

Hur arbetar vi med on page SEO?

Ett arbete med on page SEO kräver ett grundligt förarbete för att på ett effektivt sätt kunna implementera strategin. Ett arbete med teknisk SEO inkluderar bland annat:

 • URL
 • Title tag
 • Meta description
 • H-tag
 • Interna länkar
 • Optimering av bilder
 • Strukturerad data

URL

En URL är den direkta länkadressen till en sida på en webbplats. Optimering av en URL innebär att namnge en URL på ett tydligt och kortfattat sätt för att förklara både för användare och sökrobotarna vad sidan handlar om. 

När man skapar en URL bör man ha i åtanke att framtidssäkra den genom att ge den ett namn som inte behöver uppdateras fast du uppdaterar sidan innehåll. Det beror på att gör du ändringar i en URL bryter du interna och externa länkar som är riktad mot den och kommer då utge en statuskod 404 – att sidan inte kan hittas.

Title tag

Likt en URL så använder sig sökrobotarna och användarna sig av sidans titlar för att förstå innehållet. En optimerad titel bör inkludera det primära sökord du vill synas för på sidan och samtidigt vara skrivet på ett naturligt sätt. Att enbart tro att trycka in sökord i titlar ger en chans till högre ranking är fel då det oftast blir svårläst och onaturligt vilket gör mer skada än nytta. 

Meta description

Meta description är en uppföljande förklaring till titeln och syns som en kort sammanfattning under sökresultatet på Google. När man optimerar en meta description bör man använda sig av intresseväckande och informativ text med det primära sökordet för sidan inkluderat. För att väcka intresse hos användaren är det viktigt att ha in åtanke vad dennes sökintention faktiskt är och skriva utefter det. 

Header tag

Header tags har ett flertal viktiga aspekter de bidrar med inom SEO. De ger en hierarkisk struktur till sidor på en webbplats, vilket bidrar till ökad användarvänlighet genom att innehållet blir mer lättläst och organiserad. Header tags är också viktiga ur den tekniska aspekten av SEO, då de hjälper sökrobotar att förstå sig på innehållet lättare för att granska och indexera sidor.

Interna länkar

Att ha en lättnavigerad webbplats med en tydlig intern länkstruktur underlättar för både användare och sökrobotarna att navigera sig bland alla sidor. När man skapar en intern länk är det viktigt att den sidan som det länkas till ger ett relevant värde för den ursprungliga sidan. 

Optimering av bilder

Vid användande av bilder på en webbplats bör man ha två saker i åtanke.

 • Filstorlek av en bild
 • Skapa alt-text till varje bild

Genom att komprimera bilder minskar man främst tiden det tar för en sida att ladda vilket är en faktor inom SEO. Googles sökrobotar kan inte visuellt se bilder utan kan endast avläsa dem genom en alt-text. En alt.text återfinns i webbplatsens HTML-kod har i uppgift att informera sökrobotar vad bilden innehåller med en tydlig och kort beskrivning.

Strukturerad data

Inom SEO kan strukturerad data spela en viktig roll och ge ett försprång jämfört med konkurrenterna. I webbplatsens kod kan man strukturera upp innehållet för Google som i sin tur kan ge ett utökat resultat i sökresultatet. Detta kallas för rich snippets och ser olika ut beroende på vilken sort av strukturerad data som används. Ett vanligt exempel är att ett utvalt utdrag från en sida hamnar på “position zero” i sökresultatet, ovanför alla andra sidor. 

On Page SEO

Hur arbetar vi med off page SEO?

När vi arbetar med off page SEO använder vi oss av olika strategier för att bygga länkar till en webbplats. Vi anser att kraftfulla länkar från andra webbplatser till sin egna är det mest effektiva sättet att arbeta med off page SEO. Genom att ha många högkvalitativa externa länkar riktade mot sin webbplats ökar auktoriteten. En hög auktoritet är en faktor Google håller otroligt högt och framhäver gärna dessa webbplatser i sökresultatet. 

Vårt arbete med länkbygge delar vi in i två kategorier: 

 • Befintliga länkmöjligheter
 • Nya länkmöjligheter

Befintliga länkmöjligheter

I denna del av vårt länkbygge ligger fokus på att hantera och följa upp redan befintliga länkar och möjligheter. Vi använder oss av dessa strategier för detta:

 • Återvinna tappade länkar
 • Följa upp olänkade mentions
 • Hitta felstavningar i länkar

Återvinna förlorade länkar

Att man förlorad en länk från en annan webbplats kan bero på olika saker men de vanligaste orsakerna är: 

 • Författaren tar bort länken från sin sida
 • Den länkande sidan existerar inte längre
 • Den länkande sidan har blivit redirected
 • Den länkande sidan indexeras inte längre av Google

Först tar vi reda på orsaken till varför länken är förlorad och försöker sedan återvinna den. 

Följa upp olänkade mentions

I vissa fall kan det förekomma att andra webbplatser hänvisar till en sida utan att skapa en faktisk länk. Alltså att en hänvisning med ankartext finns men utan en länkadress riktad mot en annan sida. Detta är en perfekt möjlighet att få en “gratis” länk eftersom den refererande webbplatsen redan uppskattar innehållet på sidan. 

Hitta felstavningar i länkar

Att hitta felstavade länkar liknar väldigt mycket att följa upp olänkade mentions. Båda innebär en möjlighet att få en “gratis” länk. I detta fall vill man följa upp en faktisk länk från en annan webbplats men där själva länkadressen är felstavad och därmed inte “existerande”. 

Nya länkmöjligheter

I denna del av vårt länkbygge fokuserar vi på att hitta nya möjligheter till att få en högkvalitativ länk riktad mot sin webbplats. När man har färdigt innehåll på sin webbplats som ingen redan länkar till gäller det att upplysa andra om det. Det enklaste sättet är att identifiera andra webbplatser som länkar till liknande content som ens eget och därefter marknadsföra sitt egna “bättre innehåll”. Därefter gäller det att framföra argument varför ens egna content är bättre än det befintliga och på så sätt vinna en ny högkvalitativ och relevant länk. När man använder sig av denna strategi är det fördelaktigt att hitta sidor som länkar till konkurrenter och på så sätt vinna fördelar gentemot dem för att i längden ha en större potential till ranking i sökresultatet. 

Något som också fungerar när man bygger länkar är att att skriva gästinlägg eller gästartiklar på webbplatser med hög auktoritet. Att kunna marknadsföra sitt content på större webbplatser i utbyte mot en länk är bra av två anledningar. Den uppenbara är att det ger en bra länk riktad mot sin webbplats men även att en större mängd människor faktiskt kan ta del av ens content. När fler användare tar del av ens content på andra plattformar ökar därmed trafiken till sin egna webbplats. 

Ta del av vår kostnadsfria
SEO-analys av din hemsida