Digital strategi

Sociala medier

Vi hjälper er att fram en strategi för era sociala plattformar och nå den tillväxt ni eftersträvar 

Varför bör ditt företag använda sig utav marknadsföring i sociala medier?

Att synas och vara aktiv på sociala medier kan i många fall vara en utmaning då tiden eller kunskapen inte räcker till. Samtidigt som man ser stora möjligheter med vilken nytta det kan leda till. Företag har på senare tid sett enorma fördelar med att synas på sociala medier med syfte att marknadsföra sig.

Under 2021 hade hela 95 procent av den svenska befolkningen använt sig av av sociala medier på varierande plattformar. Dessa plattformar erbjuder stora möjligheter till att bearbeta potentiella kunder och att kunna påverka deras köpresor, både inom B2B och B2C. På så sätt kan du som företag nå ut till rätt målgrupper på rätt plattform där dem faktiskt finns.

Genom att använda sig av sociala medier som en marknadsföringskanal kan det förbättra er varumärkeskännedom, leadsgenerering och därmed öka er försäljning. Att kontinuerligt vara aktiv och därmed synas på sociala medier, bygger du också ett förtroende mot dina nuvarande och potentiella kunder på lång sikt.

Vill du få ytterligare räckvidd i sociala medier är annonsering i form av Social Ads något vi varmt rekommenderar att kombinera den organiska räckvidden med.

Ta del av vår kostnadsfria SEO-analys av din hemsida

Digital strategi

Hur kan vi hjälpa er med sociala medier?

Förutsättningarna för sociala medier uppdateras hela tiden vilket gör att vår arbetsprocess justeras därefter. Vi arbetar alltid mot uppsatt målsättning och anpassar oss för att möta och tillfredsställa er och era kunders behov.  

Strategi

Vi utför alltid en nulägesanalys där vi analyserar era nuvarande plattformar, målgrupper och möjligheter till förbättring. Därefter sätter vi en realistisk målsättning tillsammans med er vad det är ni vill uppnå med era insatser inom sociala medier. Utifrån det utformar vi en strategi som går i linje med uppsatt målsättning och er verksamhet.

Genomförande

När er strategi för sociala medier är uppsatt och vi har en klar bild om de målgrupper som ni vill nå ut till, produceras innehåll som går i linje med er grafiska profil och tonalitet. Innehållet har som uppgift att fånga användares uppmärksamhet, vilket ofta skapar ett intresse hos användaren och kan leda till en interaktion mot uppsatta mål. 

Uppföljning

Att analysera och följa upp arbetet inom digital marknadsföring är av stor vikt och sociala medier är inget undantag. Med tydliga mål blir det enklare att följa och leda arbetet mot uppsatt målsättning och den nytta ni eftersträvar. Det gör det också enklare att justera strategin vid behov och optimera den ytterligare då ett resultat alltid kan bli bättre.

Vill du förbättra din digitala situation och lönsamhet?
Tveka inte på att höra av dig till oss för att hitta en skräddarsydd lösning.