Digital strategi

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering med en resultatdriven SEO byrå

SEO byrå med hög målsättning för ökad synlighet på Google

Sökmotoroptimering

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Med sökmotoroptimering, eller SEO som det också kallas, innebär det att man optimerar innehållet på en webbplats för att ranka högre upp hos sökmotorerna. Det finns flera olika sökmotorer som till exempel Google, Bing och Yahoo men vi har valt en fokusering mot Google eftersom det är den i särklass största sökmotorn med nästan 90% av världens användare och 96% i Sverige. Eftersom majoriteten använder sig av Google är det viktigt att din webbplats rankar högt upp i Googles sökresultat. Att ranka högre innebär att du driver in mer organisk trafik vilket bidrar till ökad försäljning.

Googles sökrobotar använder sig av avancerade algoritmer för att avgöra vilka webbplatser som förtjänar bättre ranking i sökresultatet. Algoritmen går genom ett index utav sidor som anses vara av relevant information för användare och presenterar därefter de bästa alternativen i fallande ordning. Vi på DigitalHappn besitter den expertis som krävs för att hålla oss uppdaterade på den ständigt utvecklande kravställning som Google sätter på högt rankade sidor.

Ta del av vår kostnadsfria SEO-analys av din hemsida

Digital strategi

Hur arbetar vi som SEO byrå?

Vårt arbete med kund bygger på en kontinuerlig och transparent kommunikation för att hela tiden säkerställa att vi tillsammans uppnår överenskommande mål. Vi vill därför ge dig en inblick i hur vår arbetsprocess ser ut så att vi kan skapa bättre förutsättningar för att lyckat samarbete.

Uppstart & Planering

Vi inleder vår process med att diskutera ert nuläge, er målsättning och sedan utför vi ett par analyser för att granska eran nuvarande situation med SEO. 

Utformning av strategi

Utifrån den information och data vi fått tidigare börjar vi skapa och utforma en vinnande seo strategi som är skräddarsydd för just er situation.

Genomförande

Med en bra och tydlig strategi på plats inleder vi arbetet med en långsiktig SEO för att öka den organiska trafiken till er webbplats.

Uppföljning

Under vårt samarbete kommer vi kontinuerligt uppdatera er med rapporter om hur arbetet går och eventuella förändringar som behövs göras för att nå de uppsatta målen.

Uppstart & planering

Under uppstart har vi informationsmöte där vi som tidigare nämnt diskuterar ert nuläge och målsättning. Vi kommer utöver det ställa frågor som krävs för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på bästa sätt. Det kan handla om eran tidigare erfarenhet av SEO, eran nuvarande konkurrenssituation men även vad ni förväntar er av oss som SEO byrå. Det vi vill uppnå med detta möte förutom det som nämns ovan är att ni ska förstå exakt hur vi planerar att föra arbetet framåt. Vi kommer därför alltid informera om ämnet i stort om så behövs.

För att vi ska kunna planera kommande processer gör vi olika SEO-analyser och en granskning av er befintliga webbplats. Denna granskning ger oss en tydlig bild av vad som krävs för att säkerställa att webbplatsen har möjlighet att ranka högt i Googles sökresultat. Vi ser alltid till att vår planering går i linje med de förväntningar ni har på arbetsprocessen.

Uppstart och planering av sökmotoroptimering
Utformning av strategi

Utformning av strategi

När vi gjort alla nödvändiga analyser och vi har fått den information vi behöver kommer vi att skapa en skräddarsydd SEO strategi anpassad för just ditt företag. Att ha en bra och tydlig strategi blir ovärderlig för arbetets framfart, utan det så fallerar hela arbetsprocessen och därmed resultaten. Det som strategin främst utformas efter är de mål som vi tillsammans har satt upp för arbetet.

Utan tydligt uppsatta mål blir det svårt att skapa en vinnande väg framåt. Strategin som är grundpelaren till hela vårt arbete hjälper oss att effektiv och noggrant utföra arbetet för att nå målen inom den önskade tidsramen. Vi kommer naturligtvis diskutera idéer med er för att skapa en strategi som passar er verksamhet och principer.

Genomförande

Implementering av strategin går i rullning och arbetet med teknisk SEO, on page och off page SEO påbörjas. Hela genomförandet av det långsiktiga arbetet med SEO ser olika ut från fall till fall då många faktorer påverkar. Det som främst kan påverka är hur mycket ni själva vill vara delaktiga i arbetet med innehåll.

Oavsett hur ert företag ser ut så anpassar vi oss alltid efter era resurser och behov. Under genomförandet sker kontinuerlig och transparent kommunikation mellan oss för att tillsammans driva arbetet framåt och lösa eventuella frågeställningar som kan uppstå längs vägen. 

Genomförande av sökmotoroptimering
Uppföljning av sökmotoroptimering

Uppföljning

I takt med att arbetet fortgår följer vi kontinuerligt upp resultat för att säkerställa att allt går i rätt riktning och skapar därefter en resultatrapport. Med resultatrapporten får ditt företag en tydlig inblick i resultaten av SEO-strategin. Denna rapport visar statistik av organiska trafik, ranking av sökord och mycket mer. Vi brukar rekommendera att rapportering sker månadsvis men är anpassningsbart efter era behov och krav. 

DigitalHappn

Nyckeln till att synas på Google!

Långsiktig digital strategi

Det vanligaste misstaget vi som SEO byrå stöter på när det kommer sökmotoroptimering är att många företag tänker det som ett tillfälligt projekt för att öka den organiska trafiken. En typisk plan hos dessa företag kan vara något i stil med: “Under de kommande två månaderna ska vi sökoptimera hemsidan”.

Sökmotoroptimering kan inte hjälpa dig att synas på Google om det är något som prioriteras som ett sidoprojekt när det finns tid över. Det krävs en tydlig långsiktig plan för att verkligen lyckas och det behöver vara en del av företagets affärsutveckling och organisation. En rimlig tidsram kan vara 6 till 12 månader för att maximera avkastningen på investeringen.

Beslut baserade på statistik och data

För att synas på Google krävs ett korrekt och effektivt beslutsfattande som bör baseras på statistik och data. Det bästa med SEO är att alla beslut som möjliggör en högre ranking i sökresultatet grundar sig i vad användarna och Googles sökmotorer vill se. Med vår expertis och erfarenhet kan vi säkerställa dig om att beslutsfattande om framtiden nästintill är omöjligt utan ett datadrivet tänkande.

Digital strategi

Hur ser vår arbetsprocess ut inom SEO?

Det första vi gör efter att ha satt upp mål för vårt kommande arbete tillsammans är att utföra en fullständig granskning och analys av er befintliga webbplats för att skapa en förståelse om utgångsläget. Därefter utformar vi en skräddarsydd strategi utifrån den information och data som granskning och analys ger oss. När vi väl har en strategi på plats börjar ett långsiktigt arbete för att nå de uppsatta målen.

Vill du läsa mer om analys & strategi? Klicka här!

När en strategi är på plats är det första steget optimering av den tekniska delen på en webbplats. Teknisk SEO lägger grunden för det kommande arbetet är därav en viktig del för att nå uppsatta mål och ett bra resultat. För att en sida ska kunna ranka i sökresultatet behöver Googles sökrobotar ha möjlighet att lokalisera och indexera innehållet. Det är inte först då resan mot ökad organisk trafik och försäljning kan starta.

Vill du läsa mer om teknisk SEO? Klicka här!

Arbetet med on-page och off-page SEO ger varje sida och dess innehåll förutsättningar att ranka högre i sökmotorer. Innehållet på sidan ska optimeras främst för att matcha sökintentionerna hos användarna vilket uppskattas av Googles sökrobotar som hela tiden vill lyfta fram det bäst anpassade innehållet. Samtidigt behöver sidor länkkraft genom backlinks för att öka sidornas auktoritet som belönas av Google.

Vill du läsa mer om on page & off page? Klicka här!

Under arbetets gång med SEO gör vi alltid noggranna uppföljningar för att säkerställa att den strategi vi satt upp verkligen hjälper oss att uppnå de de uppsatta målen. Vi skapar underlag till beslut om eventuella justeringar i strategin baserade på verklig data för bästa resultat. Att utföra arbete utan löpande uppföljning är ungefär som att jobba i blindo, vilket kommer att resultera i bortkastad tid och förmodligen oönskade resultat.

Vill du läsa mer om uppföljning? Klicka här!

Analys & strategi inom SEO

Analys & strategi

Det första vi gör efter att ha satt upp mål för vårt kommande arbete tillsammans är att utföra en fullständig granskning och analys av er befintliga webbplats för att skapa en förståelse om utgångsläget. Därefter utformar vi en skräddarsydd strategi utifrån den information och data som granskning och analys ger oss. När vi väl har en strategi på plats börjar ett långsiktigt arbete för att nå de uppsatta målen.

Teknisk seo

Teknisk SEO

När en strategi är på plats är det första steget optimering av den tekniska delen på en webbplats. Teknisk SEO lägger grunden för det kommande arbetet och är därav en viktig del för att nå uppsatta mål och ett bra resultat. För att en sida ska kunna ranka i sökresultatet behöver Googles sökrobotar ha möjlighet att lokalisera och indexera innehållet. Det är inte först då resan mot ökad organisk trafik och försäljning kan starta.

On page & off page SEO

On-page & off-page SEO

Arbetet med on-page och off-page SEO ger varje sida och dess innehåll förutsättningar att ranka högre i sökmotorer. Innehållet på sidan ska optimeras främst för att matcha sökintentionerna hos användarna vilket uppskattas av Googles sökrobotar som hela tiden vill lyfta fram det bäst anpassade innehållet. Samtidigt behöver sidor länkkraft genom backlinks för att öka sidornas auktoritet som belönas av Google.

Uppföljning inom SEO

Uppföljning

Under arbetets gång med SEO gör vi alltid noggranna uppföljningar för att säkerställa att den strategi vi satt upp verkligen hjälper oss att uppnå de uppsatta målen. Vi skapar underlag till beslut om eventuella justeringar i strategin baserade på verklig data för bästa resultat. Att utföra arbete utan löpande uppföljning är ungefär som att jobba i blindo, vilket kommer att resultera i bortkastad tid och förmodligen oönskade resultat.

DigitalHappn

Varför behöver jag en SEO byrå eller sökmotorkonsult?

Få hjälp med att sökoptimera hemsida

Sökmotoroptimering (SEO) är ett brett och komplext område som kräver bred kunskap och erfarenhet för att lyckas långsiktigt. Genom att anlita oss som er SEO byrå underlättar det arbetet med er SEO och ni kan istället lägga fokus på ert företagande som ni gör bäst. Ett samarbete med oss säkerställer att hela SEO-arbetet sker på rätt sätt redan från start vilket är nödvändigt om man ska kunna konkurrera på Google. Vi har kunskapen och tålamodet som krävs för ett långsiktigt arbete med SEO.

Viktigt att tänka på vid val av SEO byrå/sökmotorkonsult

Valet av byrå kan ibland kännas svårt med tanke på hur många det finns och som erbjuder snarlika tjänster. För att säkerställa att man väljer rätt finns det några varningstecken man bör ha i beaktning:

  • Erbjuder garantier om toppranking i Google sökresultat
  • Erbjuder sina tjänster till ett ovanligt lågt pris
  • Erbjuder unika strategier som drastiskt skiljer sig från andra byråar

Stämmer dessa in bör man vara försiktig och göra en djupare kontroll för att säkerställa att man anlitar rätt SEO byrå.

Vanliga frågor - SEO

Hur mycket kostar det att anlita en SEO byrå?

Det är svårt att uppskatta en genomsnittlig kostnad för att arbete med SEO eftersom det finns flera faktorer som som avgör vad det slutliga priset kommer att bli. Det som påverkar är bland annat förutsättningarna webbplatsen har, målsättning och storlek av både företaget och seo strategin. Kontakta oss för att få en offert för din specifika situation.

Hur mäts resultatet av SEO?

När vi utvärderar och mäter resultat av arbete med SEO börjar vi med att följa ranking på de sökord vi valt att synas för. När rankingen på dessa stiger blir det naturligt att följa upp hur mycket organisk trafik som webbplatsen faktiskt får och i sin tur hur stor konverteringsgraden är. Om konverteringsgraden stiger i samband med trafiken är det ett kvitto på att SEO-arbetet ger effekt.

Hur väljer man rätt sökord?

Att välja rätt sökord kan var svårt utan någon inblick i hur arbetet med SEO ser ut. Vi hjälper dig att ta fram ett sökordsunderlag grundad i vår sökordsanalys. Vi föreslår vilka sökord eller sökfraser som vi bör rikta in oss på för att nå de uppsatta målen. Det vi tittar efter är bland annat månatliga sökvolymer och konkurrenssituation av sökorden.

Vad är lokal SEO?

Erbjuder ditt företag lokal försäljning eller liknande bör man optimera sin synlighet i Google för just det ändamålet. Lokal SEO innebär att man optimerar webbplatsen för den geografiskt lokala avgränsningen men även den målgrupp som befinner sig i just ditt område.

Genom att lokalt sökoptimera hemsidan ökar möjligheterna drastiskt att ranka högst upp på Google när personen i ditt område söker efter det ni erbjuder. En stor del av sökningarna på Google är idag lokala och då bör arbetet med SEO ta hänsyn till detta.

Hur lång tid tar SEO?

Detta är en vanlig fråga när det kommer till SEO och är nästan omöjligt att ge ett tydligt och konkret svar. Det finns flera aspekter som påverkar tiden innan man kan se resultat. Det som påverkar mest är konkurrenssituationen och förutsättningarna för webbplatsen.

En webbplats med lång historik har ett försprång gentemot en nystartad då det exempelvis redan kan finnas existerande länkar som är en stor del av Off-Page SEO. Vad som också påverkar är mängden tid och resurser man väljer att avvara för ett långsiktigt SEO-arbete. Det kan alltså dröja veckor, månader eller ibland år innan man ser resultat av SEO.

Hur mycket påverkar laddningstiden på hemsidan SEO?

Det korta svaret är att sidhastighet påverkar sökmotoroptimering. Det längre svaret är att sidhastighet främst påverkar användarvänligheten av en webbplats vilket Google anser är viktigt och därav en faktor som bidrar till högre ranking. Dessutom kan en låg sidhastighet minska användarnas besökstid på sidan vilket resulterar i en ökad avvisningsfrekvens.  

Måste en hemsida vara mobilanpassad?

Google har under en längre tid kommunicerat att mobilanpassade hemsidor ska prioriteras och rankas högre. När vi arbetar med SEO rekommenderar vi alltid våra kunder att webbplatsen ska vara mobilanpassad just för att Google kräver det. Detta för att majoriteten av alla sökningar på Google sker idag genom mobiltelefoner och det ser bara ut att öka. 

Vad är det för skillnad på SEO och SEM?

Sökmotoroptimering (SEO) innefattar ett arbete med optimering av en webbplats mot en sökmotor vilket resulterar i organisk trafik till en hemsida.

Sökmotormarknadsföring (SEM) är till viss del lik sökmotoroptimering, men innefattar annonsering på sökmotorerna vilket resulterar i betald trafik till en hemsida.. 

Vill du förbättra din digitala situation och lönsamhet?
Tveka inte på att höra av dig till oss för att hitta en skräddarsydd lösning.