Teknisk seo

Sökmotoroptimering

Teknisk SEO

Hur arbetar vi med teknisk SEO?

Teknisk SEO innebär att man optimerar de delar av webbplatsen som arbetar i bakgrunden men som är nödvändig för varje enskild sidas existens. Med en bra teknisk optimering skapas förutsättningar för att ranka högt i Googles sökresultat vilket i de flesta fall är målet. När vi arbetar med sökmotoroptimering inleder vi alltid vårt arbete med teknisk SEO och arbetar därefter med resterande områden som inkluderas i processen. 

Ett arbete med teknisk SEO inkluderar bland annat:

  • Indexering i sökmotorer
  • Webbplatsens säkerhet
  • Laddtider
  • Responsivitet
  • Broken links
  • Redirects
  • Crawl Depth
  • Duplicate content
  • XML Sitemap
Tech SEO

Indexering i sökmotorer

Att en webbplats blir indexerad är det viktigaste av allt när det kommer till SEO. Att varje enskild sida ska kunna att bli indexerad behöver Googles sökrobotar kunna hitta och ha möjlighet att genomsöka alla dessa sidor på en webbplats. Sökrobotarna besöker varje sida automatiskt om de har tillträde till dem och bearbetar sidornas information för att sedan skapa ett index genom en algoritm. Denna algoritm hjälper Google att ranka alla webbplatser baserat på all den information som har samlats in. Det betyder att en webbplats som inte har blivit genomsökt av en sökrobot kan heller inte kan dyka upp i sökresultatet. 

Webbplatsens säkerhet

Förkortningarna HTTP & HTTPS har förmodligen alla som befunnit sig på internet sett eller hört talas om. I början av varje URL står det antingen HTTP eller HTTPS och det ger indikation på om webbplatsen man försöker nå är säker eller inte. HTTP står för Hypertext Transfer Protocol där S:et i HTTPS utgör skillnaden. S:et står för secure och är anledningen till att alla nya eller uppdaterade sidor använder sig av detta. Att ha en säker och krypterad vistelse på en webbplats anser vi vara nödvändigt dels för användarens integritet men också för att det är en rankingfaktor. 

HTTPS

Laddtider

En webbplats med kort laddningstid får positiv effekt i 2 bemärkelser. Eftersom Google vill ranka högkvalitativa sidor högre upp så har dem sedan 2010 inkluderat laddningstiden som en direkt rankingfaktor i algoritmen. Det gör att webbplatser som har en längre laddningstid än 3 sekunder ofta inte kan nå första sidan i sökresultatet. Utöver det så ger en kort laddningstid också användaren en bättre upplevelse. En god upplevelse för användaren kan i sin tur leda till en konvertering eller liknande vilket ofta är målet själva sidan. 

Responsivitet

Att ha en responsiv webbplats har aldrig varit viktigare än vad det är idag. I samband med den digitala utvecklingens framfart har Google uttalat sig allt oftare hur viktigt det är med att en webbplats är optimerad för mobila användare. Idag använder sig majoriteten av användare på internet av just mobila enheter. Google har dessutom implementerat en Mobile-First indexering vilket betyder att sökrobotarna utgår från den mobila versionen av en webbplats istället för den som är anpassad för datorer. En webbplats som är både optimerad för datorer och mobila enheter innebär att sidan är responsiv och är något vi alltid utgår från.

Broken links

Broken Links påverkar negativt för både SEO och användarupplevelsen. En användare som klickar på en länk förväntas nå ett användbart innehåll. Träffar man då på en Broken Link skickas istället användaren vidare till en sida med felstatuskod (404) och lämnar förmodligen webbplatsen abrupt. 

Googles sökrobotar har ett begränsat kapital av sidor när de genomsöker en webbplats. Varje gång de stöter på en sida med en broken link går webbplatsen miste om indexering av en annan sida som faktiskt finns tillgänglig. 

Redirects

HTTP svarskoder är statuskoder som ges till besökaren eller sökroboten när de besöker sidan. Dessa koder består av 3 siffror och representerar statusen på den aktuella sidan. Det kan hända att sidor som tagits bort fortfarande blir indexerade och drar trafik. Då blir besökaren bemött med en 404-svarskod som indikerar att sidan de försöker komma åt inte existerar längre. Detta är såklart något man vill undvika och det görs med statuskoderna 301 och 302 som fungerar som redirects eller svenskans omdirigering. Dessa statuskoder vidarebefordrar trafiken från den borttagna sidan till en annan man vill driva liknande trafik till vilket är extremt viktigt då den trafiken annars går förlorad. 

Crawl depth

Crawl depth eller genomsökningsdjup är i vilken utsträckning sökrobotarna indexerar en webbplats. För att kontrollera detta kan man testa siddjupet för olika sidor, alltså att man avläser hur många klick det behövs för att nå en specifik sida med start från startsidan. Ju fler klick och djupare lagd en sida är, desto svårare blir det för en användare att nå innehållet vilket försämrar användarvänligheten drastiskt. Eftersom användarvänlighet är en bidragande faktor inom sökmotoroptimering är det en bra idé att ha en genomtänkt struktur för att sidor på en webbplats.

Duplicate content

Ofta finns det sidor med liknande innehåll på en webbplats av olika anledningar. I vissa fall kan Google uppfatta det som duplicate content vilket innebär att Google endast väljer att indexera en av sidorna som då blir representativ för innehållet. Vill man själv visa för Google vilken sida man vill ska bli indexerad måste det läggas till en Canonical link. En canonical link eller kanonisk länk är en kodsnutt som bör användas på alla sidor med duplicate content.

XML Sitemap

En XML sitemap är en fil innehållande en lista av viktiga sidor på en webbplats. En sitemap underlättar för sökrobotar att genomsöka en webbplats och indexera de sidor man vill ska synas i sökresultatet. En sitemap ligger dold och kan återfinnas av varje webbplats genom att skriva in följande URL: Domän.se/sitemap.xml. 

Vill du förbättra din digitala situation och lönsamhet?
Tveka inte på att höra av dig till oss för att hitta en skräddarsydd lösning.